Hur påvisas våg-partikel-dualiteten

Det bestämdes tidigt att arbetet på något sätt skulle innehålla kvantfysik men exakt vad var svårare då mycket inom det ämnet är över gymnasienivå. Därför försökte projektet skalas ned och det koms fram till att arbetet skulle behandla diffraktion av ljus och dubbelspaltexperimentet. Däremot var frågeställningen svårare att komma på. Till slut koms hur påvisas våg-partikel-dualiteten på då detta har en stark anknytning till kvantfysik utan att matematiken behöver bli allt för svår.

Projektets huvudsakliga syftet är att beskriva olika fenomen som påvisar våg-partikel-dualiteten och varför dessa kräver att ljus ibland måste beskrivas som vågor och ibland partiklar.

Arbetet har bestått av teori och litteraturstudier, dock har vissa experiment genomförts. Däribland elektrondiffraktionexperimentet, dubbelspaltexperimentet samt den fotoelektriska effekten.

Kevin Pearson

hur_pavisas_vagpartikeldualiteten_kevin_pearson

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016