Mikael Olsson

Mikael Olsson är biolog och lärare i tillämpad miljövetenskap med inriktning på marina frågor, naturvård och hållbar utveckling.

Han arbetar för närvarande med att utveckla Virtueprojektet som dels är en experimentell resurs för skolan och dels en resurs för forskning och marin miljövård. Han arbetar också med att utveckla den populärvetenskapliga webbplatsen Polaris – om svensk fjäll- och polarforskning.

Intressanta länkar

 

Vad är det som växer på skivan? (pdf)

Virtueprojektet 

Polaris

Färdigheter

Upplagt på

6 september, 2011