Tre metoder – ett arbete

I vårt arbete undersökte vi de tre olika metoderna flödescytometri, Multiplate™ och ljustransmissionsaggregometri. En stor del av projektet ägnades åt att utvärdera dessa tre olika metoder som bland annat mäter hur väl läkemedlet Plavix® hämmar trombocyternas (blodplättarnas) aktivitet. Plavix® ges till patienter efter deras första hjärtinfarkt för att förebygga nyinsjuknande och verkningsmekanismen för medicinen är att hämma trombocyternas aktivitet så att en ny hjärtinfarkt förhindras.

Alla tre metoder, flödescytometri, Multiplate™ och ljustransmissions aggregometri, var noggranna och kunde detektera låga doser av medicinen. Våra slutsatser är dock att Multiplate™ lämpar sig bäst ute på klinik för rutinärenden då den både är användarvänlig och prisvärd. Vi kom även fram till att då medicinens verkningsgrad skiljer sig förhållandevis mycket mellan patienter bör en individanpassad dosering föredras.

Ebba Blomberg Cedergren och Maria Lindahl

tre_metoder_-_ett_arbete_ebba_och_maria_blomberg_cedergren_och_lindahl

Färdigheter

Upplagt på

15 september, 2016