I helgen hölls Unga Forskares Riksstämma och kongress på Karolinska gymnasiet i Örebro. Riksstämman är Unga Forskares årsmöte. I år skulle en ny styrelse väljas för mandatperioden 2020-2021 men även vilket fokustema Unga Forskare ska ha nästa år och Wifi-uppkoppling i Unga Forskares övernattningslägenhet diskuterades flitigt. Kongressen är Unga Forskares årliga utbildningsforum som i år var på temat hållbart engagemang.

Fredag

Riksstämman inleddes på fredagen med en gemensam middag, val av mötesordförande och sekreterare samt genomgång av Riksstämmans arbetsordning. Det förklarades allt från ordningsfrågor och kontrapropositionsvotering till hur påverkanstorget går till och vilka typer av yrkanden man kan göra.

Förbundsordförande Linnea Suomenniemi öppnar Riksstämman 2019

Lördag

Lördagen inleddes med föredragning av alla de beslut som var uppe för diskussion. Det var allt från verksamhetsberättelse och åsiktsprofil till propositioner och motioner. Max Vinger (vice förbundsordförande) motiverade beslutet om medlemsavgiften för nästa år med hjälp av evolutionsalgoritmer. Genom att skapa 1000 organismer med slumpade medlemsavgifter och sedan låta dem föröka sig kunde man se att medlemsavgiften gick mot 0 kr. Därför föreslog förbundsstyrelsen att fastslå medlemsavgiften för 2020 till just 0 kr.

Efter det var det dags för påverkanstorget. Tanken med påverkanstorg är att den diskussion som lätt uppstår i pauserna i korridoren vid plenumförhandlingar ska lyftas fram, och uppmuntra dialog istället för konfrontation. Det viktigaste av allt med påverkanstorg är möjligheten att muntligt på plats kunna diskutera förslagen med alla andra mötesdeltagare! Rent praktiskt består torget av ett antal skärmar med de olika frågorna och förslagen som ska behandlas. Varje skärm med tillhörande förslag kallas för inflytandepunkt. Stämman beslutar vilka inflytandepunkter som ska finnas på påverkanstorget, och därmed också vilka frågor som tas upp där.

Under fredagen hade det beslutats att följande inflytandepunkter skulle sitta uppe för diskussion.

Det gångna året 

 • Verksamhetsberättelse 2018
 • Ekonomisk berättelse 2018
 • Årsbokslut 2018
 • Revisionsberättelse 2018

Det innevarande året

 • Revisorsrapport för innevarande verksamhetsår
 • Föreningar för avregistrering

Propositioner och motioner

 • Proposition: Fokustema 2020
 • Proposition: Föreningsuppdraget 2020
 • Motion: Utreda tillsättning av halva styrelsen varje år
 • Motion: Bättre WiFi-uppkoppling på kansliet och i övernattningslägenheten

Inval

 •    Valberedningens förslag till förtroendeposter
Övrigt
 • Unga Forskares åsiktsprofil

På eftermiddagen av lördagen hölls kongressen. På riksstämman 2018 röstades fokustemat ”För att främja hållbart engagemang behöver vi jobba för ökad psykisk hälsa bland unga” fram för 2019 av våra medlemmar. Därför fokuserade årets kongress på verktyg och sätt för våra föreningar och styrelser att kunna arbeta på ett hållbart sätt i sina föreningar. Föreläsningen ”Brinna utan att brinna upp” hölls av Mikaela Wikström. Mikaela började sitt engagemang inom
barnrättsfrågor och har lång erfarenhet både som anställd och förtroendevald inom olika ideella organisationer. I sina roller har stort fokus varit på hållbart engagemang och hon har utbildat och skrivit i ämnet. Just nu är Mikaela krisstödjare i Röda Korset och verksamhetschef för Bromma KFUM.

Lördagen avslutades med en gemensam lite finare middag och en Spökvandring på Örebro Slott.

Motivering till medlemsavgiften för 2020

Diskussion på påverkanstorget

Föreläsning om hållbart engagemang på kongressen

Söndag

På söndagen var det till slut dags för årsmötet. Nu skulle alla frågor som debatterats på påverkanstorget dagen innan upp för beslut. Tack vare ett exceptionellt bra arbete från mötespresidiet flöt mötet på utan problem och strax efter lunch var mötet avslutat. Besluten i korthet var att:

 • bevilja 2018 års förbundsstyrelse ansvarsfrihet för verksamhets- och räkenskapsåret 2018.
 • avregistrera föreningarna nedan
  • Kemi- och biotekniksektionen inom TLTH
  • Mendels ärtor
  • Östra Science club
  • AstraZenecas Sommarforskarskola
 • fastställa medlemsavgiften för år 2020 till 0 kr.
 • ”Stärka sammanhållningen, kommunikationen och kunskapsutbytet inom Unga Forskare” som fokustema för verksamhetsåret 2020.
 • ha som gemensamt mål för Unga Forskares föreningar att: ”föreningarna samarbetar för att sprida och lyfta för sin målgrupp relevanta evenemang i UF på samtliga kanaler.”.
 • ålägga styrelsen att till Riksstämman 2020 utreda förslaget att välja halva styrelsen varje år, samt i det fall då utredningen kommer fram till att styrelsevalet bör ändras även lägga en proposition.
 • förbundsstyrelsen ansvarar för att utreda om 4G uppkoppling är ett rimligt alternativ för att förbättra hastigheten.
 • verka för att en WiFi-uppkoppling i Unga Forskares övernattningslägenhet med samma hastighet som på kansliet införskaffas till 2020-01-31.
 • välja Max Vinger till förbundsordförande för mandatperioden 2020 – 2021.
 • välja Jonathan Jilg till vice förbundsordförande för mandatperioden 2020 – 2021.
 • fastställa förbundsstyrelsens storlek under mandatperioden 2020 – 2021 till åtta (8) personer.
 • välja följande sex (6) ledamöter till förbundsstyrelsen 2020 – 2021: Astha Kaul, Eleonora Svanberg, Erik Hartman, Julia Reinius, Linnea Suomenniemi, Max Robertsson.
 • välja Emma Petersson till ordinarie ideell verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2020.
 • välja David Andersson till personlig suppleant till den ideella verksamhetsrevisorn för verksamhetsåret 2020.
 • välja Alexandra Polyakova och Simon Ljus till valberedning för perioden 2019 – 2020.

Det fullständiga protokollet går att läsa här: protokoll riksstämman 2019

Diskussion i plenum

Tillträdande förbundsstyrelse: Julia Reinius, Linnea Suomenniemi, Max Robertsson, Max Vinger, Erik Hartman, Jonathan Jilg (saknas på bilden), Astha Kaul (saknas på bilden) och Eleonora Svanberg (saknas på bilden)

Riksstämman avslutades med ett tal av den nyvalde Förbundsordföranden Max Vinger samt avtackning av den avgående förbundsstyrelsen, Unga Forskares kansli, riksstämmans mötespresidie och funktionär och med utdelning av förtjänstemedaljer och årets förening, som i år gick till Ung Vetenskapssport.