Kapitel 2 – Genomförande

När du väl har planen redo och godkänd av din handledare är det dags att sätta igång med projektet. Tänk på att kontinuerligt diskutera projektet med din handledare och var inte rädd för att söka hjälp/information från till exempel en forskare eller lärare.

I detta kapitel hittar ni tips på hur du kan kan underlätta genomförandet av projektet, genom att hålla loggbok, samt att finansiera din verksamhet.