Gabriella Andersson

Gabriella Andersson är lektor i materialfysik och håller framför allt på med grundforskning om fasta material och deras magnetiska och elektriska egenskaper. I den forskargrupp hon arbetar i framställer de extremt tunna skikt av metaller och oxider, för att  studera deras struktur och egenskaper och se om man kan skräddarsy till exempel magnetisk respons, ledningsförmåga eller optiska egenskaper genom att blanda olika grundämnen med varandra på ett sätt som inte förekommer i naturen. Det experimentella verktyg man främst använder för denna typ av experiment är ett speciellt polarisationsmikroskop där man kan se magnetiska mönster i mikrometerskala (s k Kerrmikroskopi)

Färdigheter

Upplagt på

22 maj, 2011