Mikael Syväjärvi

Mikael Syväjärvi forskar om nya material för energi och miljö. Bland annat utvecklar han i samarbete med Meijo University en ny typ av vit lysdiod för allmänbelysning som har ett rent vitt ljus och många tekniska fördelar mot dagens lysdiodsteknologi. Vita lysdioder är ett teknikområde där det fortfarande behövs mycket forskning för att utveckla material och inte minst informera allmänheten om möjligheterna med lysdioder. Det finns många problem att lösa innan vita lysdioder kommer att lysa upp våra hem samtidigt som de sparar enorma mängder energi i byggnader, men arbetet med att hitta tekniska lösningar måste vara igång redan nu för att bidra till 2020 års miljömål. Energibesparingarna genom att byta ut glödlampor mot vita lysdioder kommer att bli flera TWh årligen. Mikael är en av upphovsmännen till initiativet Senmat – Semiconductor Energy and Environmental Materials Initiative. Han föreläser ävenför allmänheten i ett brett perspektiv, allt från elever på gymnasiet till att ge seminarier vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien med syftet att lära ut och informera om energi och miljö samt miljöteknik.

Färdigheter

Upplagt på

22 maj, 2011