PADME

PADME (PArticle Demonstrator Monitoring Extension) projektet har som syfte att utveckla en tillaggsenhet till de portabla partikeldetektorer (PFD enheter) som anvands i utbildningssyfte av Vetenskapens Hus. Tillaggsenhetens syfte ar att ersatta detektorernas anvandargranssnitt vilket innefattar fyra lysdioder som blinkar vid varje registrerad partikel. Det nya granssnittet bygger istallet pa en digital display med integrerad timer eftersom detta forenklar anvandningen av detektorerna samt mojliggor matningar med hogre precision.  Ovriga funktioner inkluderar en USB-port for att direkt kunna overfora matdata till en dator samt en natkontakt for att kunna driva detektorn fran en extern stromkalla under langre matningar.

Agnes Gardeback, Gustav Dansel och Jacob Stuart

padme_agnes_gardeback

Färdigheter

Upplagt på

15 september, 2016