Spinbrake

Spinbrake är ett projekt som gick ut på att utveckla en produkt som utnyttjar autorotation för att bromsa ett fallande objekt från atmosfären till marknivå. Tanken är att Spinbrake skall vara ett alternativ till fallskärmar och bromsraketer. Spinbrake utvecklades främst för att landa olika experiment. Spinbrake ska föra ned dessa från atmosfären på ett stabilt sätt med hög precision och säkerhet. Det är självklart inte begränsat för detta användande, utan vi hoppas att Spinbrake kan utnyttjas på många sätt.

Erik Svensson, Martin Magnell och Mimma Bakkali

spinbrake_mimma_bakkali_erik_svensson_martin_magnell

Färdigheter

Upplagt på

15 september, 2016