Zoltán Szabó

Zoltán Szabó har studerat diabetisk och icke diabetisk myokard protektion och metabolism samt intraoperativ muskelmetabolism och syre transport i kliniska och prekliniska studier. Resultaten från hans studier visade att icke diabetiker beter sig metaboliskt sett som diabetiker under hjärtoperationer och kranskärlsjuka diabetiker dör i förtid. På hjärtmuskelpreparat har det visat sig att avsaknaden av glukos verkar ha positiv effekt på återhämtningen av hjärtmuskel efter ischemi samt att man kan mäta Mb och Cytaa3 syresaturering.

Färdigheter

Upplagt på

24 maj, 2011