Zoltán Szabó

Zoltán Szabó har studerat diabetisk och icke diabetisk myokard protektion och metabolism samt intraoperativ muskelmetabolism och syre transport i kliniska och prekliniska studier. Resultaten från hans studier visade att icke diabetiker beter sig metaboliskt sett som diabetiker under hjärtoperationer och kranskärlsjuka diabetiker dör i förtid. På hjärtmuskelpreparat har det visat sig att avsaknaden av glukos verkar ha positiv effekt på återhämtningen av hjärtmuskel efter ischemi samt att man kan mäta Mb och Cytaa3 syresaturering.