Blyhalten i våra vattenkranar

Under de senaste åren har det gått rykten att vattenkranar kan innehålla mycket bly. Om kranar har för hög blyhalt kan bly läcka ut i dricksvattnet och detta medför en risk att folk blir sjuka. Jag har haft som målsättning att ta reda på hur mycket bly det finns i...

Studie av ALU-sekvens på locus PV92

97% av vårt DNA faktiskt inte kodar till proteiner och tycks inte ha någon speciell funktion alls, utan bara finns där. Detta DNA kallas för nonsense-DNA. En speciell av del av det här DNA:t befinner sig i kromosom nr. 16, på locus PV92 och kallas därefter. Denna...

Är Musik Skadligt?

Vi har kartlagt ljudstyrkan från nio olika instrument vid musiklektioner i den kommunala musikskolan. Mätningarna har genomförts i ett antal olika lektionssalar med hjälp av en digital decibelmätare som registrerat ljudstyrkan i dB kontinuerligt med hög upplösning...

Bluetoothstyrd bil

Jag har byggt om en gammal radiostyrd bil och bytt ut all elektronik mot ett programmerbart kretskort som jag kan styra med bluetooth från både mobilen och datorn. Mitt intresse av teknik och elektronik fick mig att vilja laga min gamla radiostyrda bil som låg och...

Bollkoll – Avståndsanalys med en webkamera

Tanken med detta arbete är att kombinera fysik, matematik och programmering på ett roande sätt. Denna rapport beskriver utförandet och problematiken bakom vårt bildanalysprojekt. Projektet handlar om att från en webkamera ta fram koordinater av ett objekt i det...