Dyslexi finner nya vägar till alla

I skolan och i universitetsvärlden får dyslektiker hjälp, men hur är det i arbetslivet? Hur ser det ut när dyslektikern kommer ut på arbetsmarknaden? Detta är av intresse för alla ungdomar som ska ut och möta arbetslivet. Både för den med dyslexi och för den som ska...

Hur påvisas våg-partikel-dualiteten

Det bestämdes tidigt att arbetet på något sätt skulle innehålla kvantfysik men exakt vad var svårare då mycket inom det ämnet är över gymnasienivå. Därför försökte projektet skalas ned och det koms fram till att arbetet skulle behandla diffraktion av ljus och...

GMO-Möjligheter och risker i ett långsiktigt perspektiv

Denna projektrapport är resultatet av vår insamling och filtrering av fakta kring GMO. Rapporten är till för allmänheten och den vanlige konsumenten. Den ska fungera som en informationsbroschyr för att nå ut till så många som möjligt. Efter att ha läst rapporten ska...