Ställ ut i Borlänge!

 

Plats: Högskolan Dalarna, Röda vägen 3, Borlänge. Utställningen hålls i korridoren.

Datum: 6 mars 2018

Utställningen Unga Forskare Borlänge hålls i samarbete med Högskolan Dalarna.

Här får du en rolig dag och chans att ställa ut ditt projekt i högskolemiljö. Vi bjuder på en trevlig aktivitet, som t ex en inspirerande föreläsning, god lunch och arrangörerna och juryn med forskare tar väl hand om dig hela dagen. TeknikerJakten delar också ut ett lokalt stipendium på 3 000 kr i Borlänge, utöver våra vanliga semifinalspriser. Vi delar även ut pris för Bästa monter till ett eller flera projekt, som består av VR-glasögon.

Allmänhet och skolklasser är varmt välkomna att besöka! Föranmälan för klassbesök sker till Johan Sonne, jos@du.se

Projekten får varsin monter med skärm och bord för poster och material. Skärmen är gjord av hårdpapp och består av tre lika stora sektioner som kan fällas ut:

Infogad bild 2

Schema 2018

08.00-09.00 Information och uppställning av projekten
09.00-09.15 Fika
09.15-09.30 Invigning, information från juryn
09.30-12.15 Utställning och möte med juryn
12.15-13.00 Lunch
13.00-13.45 Rundvandring och presentation av teknikprojekt på HDa
13.45-15.00 Utställning och möte med juryn
15.00-15.30 Prisutdelning
15.30-16.00 Ihoppackning av projekten

Frågor? Kontakta Johan Sonne på Högskolan Dalarna på jos@du.se eller Jonathan på Unga Forskare på jonathan.jilg@ungaforskare.se

 

Samarbetspartners