Karlshamn

Digital semifinal 3 mars 2022

Schema 3 mars 2022 för digitalt genomförande av semifinalen

08.00 – 08:30 Välkomstmöte med alla juryledamöter.

08.30 – 12.00 Digital redovisning av samtliga projektarbete med jurygrupper samt tid för feedback.

12.00 – 12.30 Lunch juryledamöterna. 

12.30 – 13.30 Respektive jurygrupp sammanträder enskilt.

13.40 – 15.00 Gemensam bedömning och överläggning med samtliga jurymedlemmar, under ledning av juryordförande.

15.30-16.00 Vinnarna är utsedda! Digital prisutdelning.

16.00 – 16.30 Ev. press bjuds in för att lyfta vinnare.

Övrig info

^

Frågor?

För praktiska frågor kontakta ansvarig arrangör Linda: linda.olsson@kreativum.se  

För generella frågor om semifinalerna kontakta semifinalsansvarig Oscar: oscar.widegren@ungaforskare.se

Samarbetspartners