Ställ ut i Göteborg!

 

Plats: Universeum, vägbeskrivning

Datum: 28 februari 2018

Utställningen Unga Forskare Göteborg hålls på Universeum, i samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Förutom att vi delar ut finalplatser på semin delar Vetenskapsfestivalen ut ett pris där ett projekt får hålla en presentation i Nordstan i samband med Vetenskapsfestivalen samt att sitta med i Vetenskapsrouletten (Lisebergshjulet). Fyra projekt kommer också att tilldelas möjligheten att komma och berätta om sitt projekt på Rotary, en organisation för engagerade personer med intressanta och viktiga positioner i samhället.

Varje grupp ska förbereda en 3 minuter lång scenpresentation av sitt projekt, med en enda bild (utan animering) som illustrerar kärnan i projektet. Gör även i ordning en försättsbild med gruppmedlemmarnas namn och projektets titel. Spara försättsbilden och presentationsbilden i en och samma  pdf-fil skapad från ett liggande 4:3 format i t.ex. PowerPoint, och namnge filen med titeln på ditt projekt. Mejla filen till dorotea.blank@chalmers.se senast 25 februari.

Läs Chalmers reportage om några av projekten som ställde ut 2016 och intervjun med Alice som gjort betong av brända sopor!

Schema 2018

Tål maten att hamna på golvet? Det har Göteborgseleverna Anna, Frida och Klara tagit reda på.

08.30 Utställarna är på plats för registrering och iordningställande av montrar
09.45-10.00 Invigning och presentation av juryn
10.00-12.00 Utställning av projekten och möte med juryn
12.00-13.00 Grupp A håller föredrag i Universalen, Grupp B äter lunch
13.00-13.50 Grupp B håller föredrag i Universalen, Grupp A äter lunch
13:50-15.10 Peer review online, juryn överlägger
15.10-16.00 Två inspirationsföreläsningar på tema rymden i Universalen
16.00-16.40 Juryn träffar deltagarna för feedback
16.40-17.00 Prisutdelning
17.00 Nedplockning av montrar och information till finalisterna

Frågor? Kontakta Viveka Gren på viveka.gren@gu.se eller
Dorotea Blank på dorotea.blank@chalmers.se

 

Samarbetspartners