Ställ ut i Karlshamn!

 

Plats: Kreativum, Strömmavägen 28, Karlshamn

Datum: 1 mars 2018. Samma dag hålls även ett fortbildningsprogram för lärare. Den 28 februari hålls en extra utställningsdag med inspirationsföreläsning som passar bra att besöka med åk 2! Den extra utställningsdagen är frivillig för semifinalisterna men vi uppmuntrar starkt till att alla deltar även då!

Utställningen Unga Forskare Karlshamn hålls i samarbete med Kreativum Science Center. Här får du en rolig dag och chans att ställa ut ditt projekt i den kreativa och spännande miljön på science centret Kreativum. Vi bjuder på en trevlig aktivitet, som en inspirerande föreläsning, god lunch och vi som arrangörer och juryn med forskare tar väl hand om dig hela dagen. Ofta kommer även både skolklasser och lokalmedia och besöker oss!

Den 28 feb har vi en extra Inspirationsdag för gymnasieelever i åk 2. Detta betyder att utställarna ska vara på plats och ha satt upp sitt projekt senast kl 8.30 den 28 feb. Det finns möjlighet att göra i ordning sin utställning redan den 27 feb. På förmiddagen den 28 feb besöker gymnasieeleverna i åk 2 utställningen mellan kl 9.00 – 12.00.

Eleverna som ställde ut i Karlshamn 2017 hade bl a kvalitetsundersökt honung, undersökt om naturlig tandblekning med aktivt kol och bananskal verkligen fungerar, och dykt ner i hur framtidens rymdresor kommer att se ut.

Frågor? Kontakta Helen Björkman på Kreativum, 0454-30 33 60 eller Jonathan på Unga Forskare, jonathan.jilg@ungaforskare.se

Varje projekt får en monter. Formaten på montern är desamma som de som används vid finalen i Stockholm.

Från järnvägsstationen går lokalbuss 311 ända fram till Kreativum. Närliggande övriga hållplatser är Janneberg alternativt Sjukhuset Sölvesborgsvägen, promenadväg cirka 15 min.

Fortbildningsprogram och inspirationsdag för lärare

I samband med semifinalsdagen den 1 mars erbjuder vi i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien ett fortbildningsprogram och inspirationsdag för lärare. Programmet pågår kl 9.30-15.00 och omfattar föredrag om aktuell forskning på temat Jordens resurser, samt information och inspiration om hur du som lärare kan använda Utställningen Unga Forskare i gymnasiearbetet. Deltagande är kostnadsfritt. Mer information och anmälan på kva.se/inspirationsdagkarlshamn

 

Schema för semifinalen 1 mars 2018

08.15 Utställare är på plats på Kreativum
09.00 Utställningen öppnar med info & välkommen!
09.10-12.00 Utställning av projekten och möte med juryn
12.00-12.30 Lunch
12.30-13.00 Utställarna tar del av varandras projekt
13.00-15.00 Utställning av projekten och möte med juryn
15.00-16.00 Inspirationsaktiviteter & förfriskningar
16.00-16.30 Prisutdelning

 

Samarbetspartners