Ställ ut i Norrköping!

 

Datum: Onsdag 7 mars 2018

Plats: Utställningen Unga Forskare Norrköping hålls på Linköpings universitet, campus Norrköping, i byggnaden Täppan, sal TP55 (plan 5). Prisutdelningen hålls i sal TP501 på plan 5.

Besök: Semifinalen är öppen för allmänheten. Välkomna kl. 9.30 – 14.30! Föranmäl gärna grupper/skolklasser till susanna.olsson@ungaforskare.se

Utställningen äger rum samtidigt som universitetets Besöksdag, som utställarna också får ta del av under dagen. Föranmälan och information för besökare hittar du på LiU:s hemsida.

Vägbeskrivning: Linköpings universitet campus Norrköping. Utställningen hålls i byggnaden Täppan, i sal TP55 (plan 5). Prisutdelningen hålls i sal TP501 på plan 5. Vägbeskrivning till campus. Här hittar du en karta där du kan söka efter Täppan.

Schema för utställare 2018

Projekten får varsin monter att ställa ut i. Montern är gjord i kartong och består av tre sektioner som sitter ihop som ett Z. Varje sektion är 70x180 cm.

08.00 Uppställning av projekt
08.30-08.45 Information
08.45-11.30 Utställning av projekten och möte med juryn
11.30-12.30 Lunch på Visualiseringscenter
12.30-14.30 Utställning av projekten och möte med juryn
14.30-15.30 LiU:s besöksdag
15.30-16.00 Prisutdelning
16.00 Nedplockning av projekten

Frågor? Kontakta Susanna på Unga Forskare: susanna.olsson@ungaforskare.se

 

 

Samarbetspartners